Changelog KEYnet ärende version 3.12

Vyn "Mina tider"

 • Se min rapporterade tid i förhållande till mitt schema när jag rapporterar tid på ärende.
 • Se summering per dag och vecka utefter min rapporterade tid och mitt schema.
 • Länk till vy "Löneattestering

Vyn "Löneattestering"

 • 10 - registrerade
 • 20 - attesterade av mig (personal)
 • 30 - attesterade av chef
 • 40 - attesterade av Löneadministratör
 • 50 - överförda till löneprogram

Mobilen

 • Se mina tider utefter schema, få en indikation om det saknas tidrapporter via en Ikon (röd klocka)

Tidrapportering

 • Funktion att vara en Avvikelserapportör, dvs bara rapportera mina avvikelser så som ledighet, övertid. KEYnet fyller därefter upp normaltid mot schema.

Widget "Mina tider"

 • Utgår från mitt schema, inte som tidigare 8 h/dag.

Inställning

 • Inställning om vilken Ärendegrupp som är Löneattestant
 • Inställning om man får backa en fakturerad rad (rätta tidsrapporter) 
 • Nytt fält på utförare, Tidsrapporteringsärende. Här sätter man in vilket ärendenr som tider skall skapas om man är en Avvikelserapportör.

Inställningar

 • Inställning om vilken Ärendegrupp som är Löneattestant
 • Inställning för att backa fakturerad rad (rätta tidsrapporter) 
 • Nytt fält för utförare för Tidsrapporteringsärende. Här sätter man in vilket ärendenummer som tider skall skapas på om man är en Avvikelserapportör.

Attestvy

 • Kunna hantera rabatt på tider
 • Se materialets lagerställe från ärendet i vyn
 • Se ärendets kategori i toppen per ärende

Changelog KEYnet intranät version 4.14

Nyheter

 • Förlängd ingresstext till max 500 tecken. 

Skapa nytt

 • Snabbare hämtning av mappstruktur

Statistik

 • statistikmodul för GA4 förberedd