Changelog KEYnet intranät version 4.15

Dokumenthantering

 • Ta över utcheckad artikel som redaktör
 • Ny turordning svara på remiss, en i taget eller alla samtidigt
 • Kunna ta bort användare som inte svarat på remiss
 • Uppdatering av programvaran WebDav
 • Förfinad sökvy i mappvy
 • Popup vid borttagning av arkiv om filer som hör till arkivet ligger i papperskorgen.

Frågor och anmälningar

 • som administratör kunna komplettera kommande frågor och anmälningar med fler frågor

Nyheter

 • maxlängd på ingress 500 tecken

Notifikationer

 • notifikationer läggs på kö när jag skapar nyheter för att slippa vänta
 • notifikationer läggs i fallande ordning för att se senast överst i mailboxen

Kalender

 • återkommande undantag skall fungera även om jag byter dag på undantaget
 • justering tidsinställningar

Ramverk/plattform

 • avdelning skall visas i personallistan om adelning är ifyllt på kontaktkort
 • skapad användare och lösenord sparas innan flikbyte
 • komplettering ikoner
 • byggt bort application blocks 
 • inställning för desktop och mobil direkt utan att först spara

Ärendehantering 3.13

Lönehantering

Löneattestvy

 • Möjlighet att justera egna tider genom att "backa" markerade dagar
 • Möjlighet att filtrera i vyn för att hitta det jag söker om jag har många användare att hantera

Schema

 • Funktion för att byta schema och rapporteringstyp på anställd utefter datum

Tidsrapportering

 • Mängdrapportering, en ny vy med möjlighet att kunna rapportera över ett val av dagar från en kalender med samma antal timmar, tidstyp, text. t ex vid semester. Här går det även rapportera för andra användare om man har den behörigheten. Funktion tar inte hänsyn till schemat
 • Intervallrapportering, ny funktion i befintlig tidsrapportering där man anger ett from och tom datum, med samma antal timmar, tidstyp och text även här kan man rapportera för andra användare om man har behörighet samt göra massrapportering (rapportera för fler användare samtidigt).

Projekthantering

Dokument

 • Valmöjlighet att kunna välja alla filer i t ex mail, länkning. Det fungerar även vid sökning/filtrering att de sökta dokumenten markeras vid välj alla.
 • Som en e-postare vill jag kunna söka bland kontaktpersoner i Kund och intern personal för att underlätta arbetet att hitta mailadresser vid skicka e-post från aktiviteten
 • Knapp för att stänga genereringsbara dokument när jag arbetat klart med genereringen

Kommentar 

 • Ämnesraden på mailet som skickas från aktiviteten visas på kommentaren

Aktivitet

 • I höger meny på aktiviteten går det nu navigera till ärendets grunddata (öppnas i samma flik)

Notiser

 • Ärendenummer ses i rubriken för att visa det för notis mottagaren
 • Som notis mottagare får jag information om nytt ärende skapas via funktion Kopiera ärende.

Inställningar

 • I användarlistan visas fler användare innan man behöver byta sida (100 st visas)

Dokumenthantering

 • Förändring av namngivning av mappstruktur för att artikel, kund och objekt skall kunna ha valfria tecken i sina namn