En välkomnande skärm finns i entrén på företaget. En andra skärm finns med säkerhetsföreskrifter som måste gås igenom innan man får beträda företagets produktion. Den tredje skärmen sitter i en passage där all personal passerar ofta. Strax intill skärmen finns också en pekskärm monterad där var och en kan stanna till och själv välja vad man vill läsa mer om eller söka efter information. 

Mer information >


Välkommen med din förfrågan!