Denna webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, Läs mer om cookies.

Kundunika lösningar

Vi på KEYnet Sweden är företaget som hjälper er att hitta kundunika hållbara framtida lösningar. KEYnet är ett systemstöd som löser era behov!

 • Effektivisera manuella rutiner för bättre flöden i organisationen.
 • Bygg bort företagets verksamhetskritiska öar och ta greppet om funktion och situation.
 • Har personalen byggt egna lösningar, svåra att förvalta inför framtiden?
 • Ett gammalt statiskt affärssystem som inte ger det stöd som behövs för att styra verksamheten.
 • Systemstöd för delar av verksamheten där det inte finns några färdiga produkter på marknaden.

Vi på KEYnet Sweden hjälper er med systemstöd som löser era behov.

Patrik Hill KEYnet Sweden

Kontakta oss

Patrik Hill
Tel 0370-33 47 53
patrik.hill@keynet.se

Några exempel på användningsområden:

 • Beräkning av måttanpassade ingående material via hjälp av en produktkonfigurator. Efter beräkning sker överläsning till affärssystemet.
 • Levande körplan, en funktion som visar produktionsorder per produktionsgrupp med automatiskt uppkoppling till affärssystem. I funktionen ses tillhörande dokument som ritningar, arbetsbeskrivningar rapportering av tillverknings samt eventuell kassation hanteras i KEYnet i samma funktion.
 • Flödesbaserat systemstöd för kontroll av produktkvalitet samt frisläppande/stoppande av batch innan nästa steg i flödet.
 • Inscanning och OCR-tolkning av fraktunderlag till databas för visning v PDF-filer och sökningar.
 • Produktionsplanering av kundorderstyrd tillverkning.
 • Personlighetstest i syfte att utvärdera kandidater inom rekryteringsbranschen.
 • Produktionsstyrning av artiklar till olika marknader baserat på tillgång och efterfrågan.
 • Planering av produktion, en produktion bestående av mängder av villkor och parametrar där KEYnet redovisar beläggningssituationen på inneliggande orderstock för verksamheten samt även med hänsyn till prognos.
 • Närvarotablå som snabbt och överskådligt visar närvarande samt frånvarande personal. Koppling från tidsrapporteringsprogram samt till system för extern telefon receptionist-tjänst.
 • Som med övriga KEYnet-applikationer är vår målsättning att det ska vara snabbt, smidigt och bekvämt att använda lösningen. Inom våra integrationer nyttjar vi bland annat följande SQL, XML, Webservices samt textfiler.

Integrationer

För att nå maximal nytta av en kundunik applikation förordar vi integration med andra system. Vi har idag erfarenhet av integrationer med bland annat följande system: Jeeves, Axapta, IFS, Garp, SAP, WMS, IBM Websphere MQ, Visma administration, Visma Lön, Kontek Lön samt några äldre DOS-baserade system.